Chứng nhận

 

Tuyển dụng

Thông Tin Tuyển Dụng Tháng 5/2021

02/05/2021

  Công Ty cần tuyển : 1) 1 phó giám đốc phụ trách về kinh doanh

                                   2) 2 nhân viên kinh doanh

Liên hệ: phone 02253679400